Cennik

Ceny za usługi są ustalane indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania danej sprawy, nakładu  i czasu pracy prawnika, a także wartości przedmiotu sprawy.

Standardowy koszt porady prawnej to 100 złotych brutto.

Koszty zastępstwa procesowego przed sądami regulują przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokata lub radcy prawnego. O szczegóły proszę pytać podczas kontaktu z kancelarią w Stargardzie.

Przy wyższych kwotach możemy rozłożyć Państwu płatność na raty.

Istnieje możliwość obniżenia ceny, a nawet odstąpienia od honorarium w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

W sprawach odszkodowawczych regułą jest, iż nie pobieramy żadnych opłat wstępnych za ich prowadzenie.

 

Aktualności