Oferta

Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób fizycznych jak i firm osób prowadzących działalność gospodarczą, a także spółek prawa handlowego, zamieszkałych lub mających swoją siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego. Oferujemy dla przedsiębiorców stałą opiekę prawną.

 

ODSZKODOWANIA

 

Specjalizujemy się w dochodzeniu zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia na rzecz naszych klientów, zarówno w negocjacjach przedsądowych, jak i w postępowaniach przed sądem. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu takich spraw - przy wykorzystaniu wszystkich możliwych, przewidzianych prawem narzędzi, uzyskujemy możliwie najwyższe kwoty tytułem odszkodowań. Naszym honorarium z dochodzenia odszkodowania na Państwa rzecz jest prowizja wyrażona w procentach, potrącona z kwoty uzyskanej. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych! Zapraszamy na bezpłatną konsultację.

 

WINDYKACJA

 

Prowadzimy postępowania polubowne i sądowe w zakresie odzyskiwania kwot od dłużników na rzecz naszych klientów. Nadzorujemy postępowania egzekucyjne. Uczestniczymy w dokonywaniu cesji wierzytelności na rzecz podmiotów trzecich.

 

PORADY, KONSULTACJE I OPINIE

 

Udzielamy ustnych porad i konsultaci prawnych, jak również wydajemy pisemne opinie prawne w zakresie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności:

  • prawa cywilnego (rzeczowego, umów i innych zobowiązań, spadkowego, rodzinnego, pracy i ubezpieczeń)
  • prawa administracyjnego
  • prawa karnego 
  • prawa gospodarczego

 

REPREZENTOWANIE KLIENTÓW

W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH

 

Oferujemy profesjonalne i rzetelne prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych jako pełnomocnicy klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami administracji.

 

SPORZĄDZANIE DOKUMENTÓW PRAWNYCH

 

Sporządzamy na rzecz klientów dokumenty prawne, takie jak:

  • pozwy, odpowiedzi na pozew, pisma procesowe,
  • zażalenia, apelacje, odwołania, sprzeciwy, zarzuty,
  • wnioski, skargi, podania,
  • umowy,
  • wezwania do zapłaty, itp.

 

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi były świadczone profesjonalnie, zgodnie z najlepszą wiedzą, rzetelnie, ale także w sposób przystępny dla klienta.

Każdego z Państwa traktujemy indywidualnie, ze zrozumieniem, tworzymy przyjazną atmosferę współpracy i pragniemy w Państwa imieniu odnosić sukcesy.

Jesteśmy młodym zespołem ambitnych prawników lubiących wyzwania i niezależność, polegających na własnej wiedzy i doświadczeniu.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji i zapraszamy do współpracy!

 #kancelaria stargard #radca prawny stargard #adwokat stargard #odszkodowania stargard #prawnik stargard

Medication errors may sound harmless, but mistakes in dispensing medicines injure thousands of humanity in the United States. Divers medications are used to treat Anthrax. What drug is suitable for impotence? Cialis is a remedy prescribed to treat sundry afflictions. What do you know about "Generic Cialis Oral Jelly"? This curing has been on the market for several years in various countries. Presently many users search online for the exact keyword "buy cialis soft online" on the Web. This recomendation is elementary, but it can make all the difference if you need info about "". Young men with sexual dysfunctions need vocational help. Some treatments will include couples therapy. Keep this remedy out of reach of children. For example the liquid remedies usually have to be kept in the cool place, but it may be stored at room temperature.

Aktualności